Διαμερίσματα Ζακοπάνε. Δωμάτιο στη Ζακοπάνε – διαμερίσματα στη Ζακοπάνε.

 
BGN
Πόλη
Άφιξη
Αναχώρηση
πελάτες
 • 1 επισκέπτης
 • 2 πελάτες
 • 3 πελάτες
 • 4 πελάτες
 • 5 πελάτες
 • 6 πελάτες
 • 7 πελάτες
 • 8 πελάτες
 • 9 πελάτες
 • 10 πελάτες
 • 11 πελάτες
 • 12 πελάτες
 • 13 πελάτες
 • 14 πελάτες
 • 15 πελάτες
 • 16 πελάτες
 • 17 πελάτες
 • 18 πελάτες
 • 19 πελάτες
 • 20 πελάτες
 • 21 πελάτες
 • 22 πελάτες
 • 23 πελάτες
 • 24 πελάτες
 • 25 πελάτες
 
Ζακοπάνε διαμερίσματα have a 7 out of 10 point rating based on 3 opinions.

Νοικιάστε διαμέρισμα για διακοπές στη Ζακοπάνε. Μείνετε στη Ζακοπάνε σε δωμάτιο αντί σε ένα ξενοδοχείο στη Ζακοπάνε.

Apartments: 
Όλα τα online διαμερίσματά μας έχουν ξεπουληθεί. Έχουμε άλλα διαμερίσματα στο σύστημά μας αλλά πρέπει να ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα πριν σας το παραδώσουμε. Παρακαλώ να υποβάλετε τα στοιχεία σας εδώ:
Κέντρο κρατήσεων
απο : N/A
8/10 stars
1
Giewont
Igor,Olga,Liya, Ρωσία
Fine pretty small house, without the claim on what that expensive. An excellent kind from windows. Nearby a ski slope. By the car 3минуты to the center. All was excellent and pleasant, all very much was pleasant)))))))))))))
8,67/10
απο : N/A
8/10 stars
1
Giewont
Igor,Olga,Liya, Ρωσία
Fine pretty small house, without the claim on what that expensive. An excellent kind from windows. Nearby a ski slope. By the car 3минуты to the center. All was excellent and pleasant, all very much was pleasant)))))))))))))
8,67/10
απο : N/A
6/10 stars
απο : N/A
6/10 stars
απο : N/A
6/10 stars
απο : N/A
6/10 stars
απο : N/A
6/10 stars
απο : N/A
6/10 stars
απο : N/A
#customerRatingStars#
απο : N/A
#customerRatingStars#
Επανάληψη αναζήτησης στο χάρτη
Switch To Map/Photo View
Go to apartment details
Please wait...